Nanášení práškových nátěrových hmot

Dnes se prakticky veškeré práškové nátěrové hmoty nanášejí stříkáním v elektrostatickém poli. Společnou vlastností všech procesů tohoto druhu je, že částice prášku se elektricky nabíjejí, zatímco lakovaný předmět je uzemněn. Výsledná elektrostatická přitažlivá síla stačí k vytvoření dostatečné vrstvy prášku na předmětu, udrží suchý prášek na místě, dokud se prášek neroztaví a nepřilne k povrchu.

Částice prášku se elektrostaticky nabíjejí jedním z těchto dvou způsobů:

  • elektrostatickým nabíjením (koronovým nabíjením) průchodem prášku vysokonapěťovým elektrostatickým polem
  • tribostatickým nabíjením (frikčním), kde elektrostatický náboj na částicích prášku vzniká jejich třením o izolant

Elektrostatické nabíjení

Vysoké napětí (40 - 100 kW), soustředěné na trysce stříkací pistole, způsobuje ionizaci vzduchu procházejícího pistolí. Při průchodu prášku tímto ionizovaným vzduchem se volné ionty přichytí na určitém počtu částic prášku, čímž se na částicích vytvoří záporný náboj.

Mezi elektrostatickou stříkací pistolí a povlékaným předmětem jsou přítomny: záporně nabité částice prášku, nenabité částice prášku a volné ionty.

Cílem je vždy dosáhnout co největšího podílu nabitých částic během vlastního procesu. K úspěchu významně přispívá také kvalita stříkacího zařízení.

Tribostatické nabíjení

Částice prášku se frikčně nabíjejí díky tomu, že při rychlém pohybu se otírají o speciální druh izolačního materiálu, kterým je vyložen válec stříkací pistole. Mezi tribostatickou střiací pistolí a předmětem, jak znázorňuje následující obrázek, jsou přítomny především: kladně nabité částice prášku a nenabité částice prášku.

U tribostatického nabíjení není přítomno vysoké napětí, které by mohlo generovat volné ionty nebo vytvářet elektrická pole.

Účinnost tribostatického nabíjení částeček prášku závisí na proudění prášku ve stříkací pistoli. Optimálního výkonu lze zpravidla dosáhnout regulací průtoku vzduchu pistolí a poměru prášek/vzduch.